קטגוריה: מיכון

TOYO מציגה את מערכת ה-Multi Mold

מכונת הזרקה אחת המתזמנת ייצור עם שתי תבניות במקביל תוך ביצוע ותיזמון של שלב הקירור מחוץ למכונה

TOYO מציגה את מערכת ה-Multi Mold

מכונת הזרקה אחת המתזמנת ייצור עם שתי תבניות במקביל תוך ביצוע ותיזמון של שלב הקירור מחוץ למכונה