קטגוריה: מיכון

סמינר ריתוך לייזר של LEISTER ב-SU-PAD

סמינר לתעשייה שהתקיים במשרדי החברה אפשר חשיפה לטכנולוגיה, עם דגש על היבטיה השונים הבאים לידי ביטוי בפיתוח המוצר. התנסות מעשית התקיימה גם היא במקביל

One line to rule them all

חברת MACCHI מציגה קו אוניברסלי לגמישות ייצור מרבית. גוללן עם פריקה אוטומטי ומושכן עליון (Take- off) חדש החוסך גובה

סמינר ריתוך לייזר של LEISTER ב-SU-PAD

סמינר לתעשייה שהתקיים במשרדי החברה אפשר חשיפה לטכנולוגיה, עם דגש על היבטיה השונים הבאים לידי ביטוי בפיתוח המוצר. התנסות מעשית התקיימה גם היא במקביל

One line to rule them all

חברת MACCHI מציגה קו אוניברסלי לגמישות ייצור מרבית. גוללן עם פריקה אוטומטי ומושכן עליון (Take- off) חדש החוסך גובה