קטגוריה: מיכון

מערבלים את המחר / דוב נוימן

נחירי הזרקה חדשניים עם מערבלים מובנים של חברת STAMIXCO השוויצרית משפרים את איכות ההיתך הפלסטי ותורמים לשיפור מדדי ההזרקה

סמינר ריתוך לייזר של LEISTER ב-SU-PAD

סמינר לתעשייה שהתקיים במשרדי החברה אפשר חשיפה לטכנולוגיה, עם דגש על היבטיה השונים הבאים לידי ביטוי בפיתוח המוצר. התנסות מעשית התקיימה גם היא במקביל

One line to rule them all

חברת MACCHI מציגה קו אוניברסלי לגמישות ייצור מרבית. גוללן עם פריקה אוטומטי ומושכן עליון (Take- off) חדש החוסך גובה