0

Moldex3D R17 – מגשרת על הפער בין הסימולציה לייצור

בתערוכת ה-K הציגה Moldex3D את הגרסה החדשה של התוכנה. ממשק משתמש חדש, כיול הסימולציה למצב הפרטני של כל מכונה ומכונה וסימולציות חדשות לתהליכי הזרקה משולבים סיבים ואריגים