חברת פולירם מודיעה על תוצאות שיא ברבעון הראשון של 2021 אשר ננעל עם רווח נקי של 26 מיליון ש"ח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin

החברה הודיעה על עלייה של 21% בהכנסות לשיא של 215 מיליון שקלים הודות לצמיחה מהירה ורווחית בכל מגזרי הפעילות. גם ה-EBITDA זינק ב-55% לשיא של 40 מיליון שקלים, בדומה לזינוק ברווח הנקי ל-26 מיליון שקלים

 

התעשייה הישראלית ממשיכה לעשות חיל, וחברת פולירם הודיעה על תוצאות מעולות לאחר הרבעון הראשון של 2021. בנוסף לזינוק ברווחים, החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בגובה 20 מיליון ש"ח, כאשר הדיבידנד המצטבר ב-3 השנים האחרונות מגיע לסך של 188 מיליון שקל. הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו לשיא של 215.4 מיליון ש"ח בהשוואה להכנסות של 178.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול בהכנסות מקורו בצמיחה בכל שלושת מגזרי הפעילות של החברה: גידול של 14.5% במגזר התרכובים ההנדסיים ל-120 מיליון שקל, גידול של 33% במגזר הבונדירם ל-73.3 מיליון שקל וגידול של 19.5% במגזר הפוליטרון ל-22 מיליון שקל.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-50 מיליון ש"ח, גידול של 50% בהשוואה לרווח גולמי של 33.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול ברווחית הגולמית נרשם בכל מגזרי הפעילות של החברה ונובע, בין היתר, מגידול בכמויות המכירה ברבעון הראשון של 2021 לכ-24.7 טון בהשוואה למכירה של כ-20.6 טון ברבעון המקביל וכן מגידול נמשך בכושר הניצולת במפעלי החברה.

ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-40.25 מיליון ש"ח, גידול של 54.8% בהשוואה ל-EBITDA של 26 מיליון שקל ברבעון המקביל. עיקר הגידול ברווחיות ה-EBITDA מקורו בפעילות היצוא הודות לתהליכי ההרחבה שמבצעת החברה במפעלי החברה בשווקי היעד המרכזיים, כמו גם ליתרונות לגודל ולהצלחת תהליכי התייעלות.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב- 33.9 מיליון ש"ח, גידול של 66.5% בהשוואה לרווח תפעולי של 20.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול החד ברווח וברווחיות התפעולית נובע בעיקר מהגידול ברווח הגולמי והושג חרף הוצאות שנרשמו בגין הפיכת החברה לציבורית.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-26 מיליון ש"ח, גידול של 54.8% בהשוואה לרווח נקי של 16.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון הראשון מהווה 12% מסך הכנסות החברה, בהשוואה לשיעור רווח נקי של 9.4% ברבעון המקביל. הגידול ברווח הנקי נובע מהצמיחה המהירה והגידול החד ברווחיות החברה.

ההון העצמי הסתכם ב-419.5 מיליון ש"ח ומהווה 51.4% מסך המאזן.

חברת פולירם היא בשליטה משותפת של קרן פימי ומושב רם-און. לחברה 3 חטיבות עיקריות: חטיבת הפולימרים ההנדסיים, חטיבת הבונדירם והדבקים וחטיבת הפוליטרון. בנוסף החברה מחזיקה במפעל למיחזור פולימרים הנדסיים באנגליה. לחברה פריסה גלובאלית באמצעות 5 מפעלים, 9 חברות בנות ולמעלה מ-40 מפיצים. החברה משווקת יותר מ-1,300 מוצרים למעל ל-800 לקוחות. פתרונות החברה מתאפיינים בחדשנות ובמורכבות ייצורית.

יובל פלג, מנכ"ל פולירם, מעיד כי למרות כל הקשיים באספקות ומחירי חומרי הגלם הגבוהים בעקבות החורף הקשה שהשבית את התעשייה הפטרוכימית בארה"ב, החברה הצליחה לצמוח בצורה כה חדה, הודות למדיניות החברה של שמירה על עודף כושר ייצור והחזקת מלאים ברחבי העולם, אשר לא פגעו באספקות שהחברה התחייבה להם. גם רכש החברה הינו גלובאלי, קיימים מספר ספקים  מאושרים לחומריה וכך היא יכולה להשיג חומרי גלם בקלות יחסית.

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin