0

פולירם מחלקת דבידנד של 30 מיליון ש”ח ומדווחת על תוצאות שיא במחצית 2021

ההכנסות במחצית הראשונה של 2021 גדלו ב-47% ועמדו על כ-460 מיליון ש"ח. מתוכם 60.5 מילון ש"ח רווח. בגינם תחלק החברה דבידנד של 30 מיליון ש"ח ברבעון, המסתכם ב-70 מיליון ש"ח דבידנד מתחילת השנה פולירם, הנמצאת בשליטת קרן פימי, דיווחה על תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה ולרבעון השני של 2021 המשקפות המשך...

0

לא על הלוטוס לבדו 

חברת כפרית פיתחה לאחרונה יריעה עם אפקט סופר הידרופובי באמצעות שימוש בתרכיזים שונים מוגני פטנט. כפרית רואה פוטנציאל ביישומים לפיתוח זה רבים ולהערכתה יש לטכנולוגיה יתרונות רחבים לשימוש תעשיית הפלסטיק