0

ZERMA מציגה שיפורים בציוד ובאיכות הגריסה

בתערוכת ה-K האחרונה הציגה החברה את ה-ZCS 1400 המשלבת מגרסה ושרדר במכונה אחת ומאפשרת חיסכון ניכר במקום, איכות תוצר גבוהה והתאמה מלאה בין התהליכים. שינוי נוסף בחברה הוא הקמת מפעל חדש בתאילנד לייצור מגרסות קטנות