0

התוספים האוקסו-ביומתכלים עולים לדיון פומבי בריטניה ואירופה

מאמר תגובה שפורסם בגרדיאן הבריטי, מטעם נשיא האגודה לפלסטיק אוקסו-ביומתכלה מצפיר בבריטניה לאמץ טכנולוגיה זו. ארגון הכימיקלים האירופי, ה-ECHA, חוקר את הנושא ומסקנות הביניים שוללות היווצרות מיקרו-פלסטיק הפוגע בסביבה

0

כיצד לחתוך עלויות ע”י שימוש בחומר גלם ממוחזר במערכת ערבול מרכזית / אורי איזנשטיין*

הגדלת השימוש בחומרים ממוחזרים, שאינם אחידים בתכונותיהם, מעמידה אתגרים למערכות המינון והערבול. מערכת ערבול מנות מרכזית מאפשרת את גמישות הייצור בעבודה עם חומרים אלו, תוך צמצום העלויות והגדלת יעילות התהליך.

0

כפרית מציגה פיתוחים התומכים בקיימות ומיחזור

בין הפתרונות: משפחת פולימרים ביו-מתכלים המאפשרת לקבל חסמות גבוהה לחמצן, חבילת תוספים המבוססת על נשאים ממקור מתחדש וכן חבילת תוספים המתמקדת בשיפור תוצרי המיחזור הסטנדרטי ומאפשרת הגדלת השימוש בחומרים ממוחזרים בתעשייה

0

הראש היהודי ממציא לנו פטנטים

סיקור יום עיון בנושא קניין רוחני בעיצוב אריזות. במהלך היום הוסברו השיטות השונות להגנה על קניין רוחני תוך דגש על הגנת פטנט. שיחה על החוק החדש להגנת עיצובים, שנכנס לתוקף באוגוסט 2018, התקיימה גם היא תוך פירוט ההבדלים בהשוואה לחוק הישן