השפעות נגיף הקורונה על חברות הפלסטיק הציבוריות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin

עוד מוקדם לנבא את ההשפעות הסופיות של הנגיף על תעשיית הפלסטיק אבל הצצה לכך ניתן לקבל מדוחות החברות הציבוריות לבורסה

השפעותיו הכלכליות המיידיות של נגיף הקורונה מורגשות היטב בכל העולם וגם במשק הישראלי. עם זאת, עדיין לא ניתן לדעת מה תהיה המגמה לטווח הזמן הארוך. חברות הפלסטיק הישראליות מושפעות גם הן מהמצב כפי שניתן לראות מדיווחי הבורסה שחלקן הוציאו. מבחינת ביצועי המניות, הירידה החדה במשק לא פוסחת גם על החברות בתעשייה שלנו ובחודש האחרון ניתן לראות ירידות חדות של עשרות אחוזים בשווי המניות. נסכם כאן את השפעת המצב על החברות בתקופה זו של אי וודאות ושל חוסר יציבות.

ייצור ממשיך עם השהיה מסויימת בהזמנות בפלרם:

נכון למועד הדיווח חברות הקבוצה, בארץ ובחו”ל, ממשיכות בייצור ובשיווק מוצרי הקבוצה, בהתאם לצווים ולתקנות במדינות השונות. זאת על אף שהחברה חווה כבר עתה בקשות מסוימות להשהיית הזמנות של חלק מהמוצרים לשווקים מסוימים. הירידה החדה, במדדי הבורסות בארץ ובחו”ל, משפיעה לרעה באופן מהותי על יתרות תיק ניירות ערך. מנגד, עליית שערי מטבע חוץ, בעיקר דולר ויורו, פועלת לטובת פלרם כמו גם לטובת חברות נוספות. נוכח אי הוודאות בעת הזו, החברה אינה יכולה להעריך באופן מלא את השלכות אירוע נגיף הקורונה על פעילותה ועל תוצאותיה הכספיות.

בפלסאון הייצור בישראל חיוני לקבוצה כולה:

נכון למועד הדיווח, חברות הקבוצה, בארץ ובחו”ל ממשיכות לעבוד בהתאם לצווים ולתקנות במדינות השונות, בייצור ובשיווק מוצרי הקבוצה, במתכונת מלאה או חלקית. בכל תרחיש, המשך עבודה סדירה של עובדי הקבוצה במפעלי החברה בישראל, הינו תנאי להמשך אספקת מוצרי החברה ללקוחותיה. נקיטת פעולות והנחיות נוספות על ידי מדינת ישראל, מעבר לאלה שכבר ננקטו, עשויות להביא להרעה מהותית בפעילות המשק הישראלי לה חשופה פעילות הקבוצה, ומטבע הדברים, אם וככל שתקרה לזמן ממושך, צפויה להביא גם להרעה בתוצאות פעילותה של החברה.

יחד עם זאת, ביזור פעילויות חברות הקבוצה בארץ ובעולם, מדיניות ניהול הסיכונים שלה, מדיניות החזקת המלאים, מדיניות ניהול יתרות הנכסים הנזילים העומדים לרשותה וכן איתנות ורציפות הקשר רב השנים עם קיבוץ מעגן מיכאל, בעל השליטה בחברה, מאפשרים כולם ביחד, להערכת החברה, התמודדות סבירה עם המשך התפשטות נגיף הקורונה ועם השלכותיה של התפשטות זו.

אין ביטולי הזמנות לצד עיכוב מינורי בזמני האספקה בפלסטופיל:

החברה מתמחה בייצור אריזות גמישות למזון. על כן מפעלי החברה מוגדרים כמפעלים חיוניים וממשיכים לעבוד גם בעת משבר זה. פעילות החברה נמשכת כסדרה, למעט עיכוב מינורי בזמני אספקה, ואין ביטול הזמנות.

אתגר בהפעלת מפעל ארד באיטליה:

קבוצת ארד מחזיקה בחברת בת (Watertech S.p.A) איטלקית, שהייתה אחראית לכ-10% ממכירות החברה בשלושת הרבעים הראשונים של 2019. עקב התפשטות נגיף הקורונה, הוטל סגר סגר המגביל את יכולת התנועה ואת ההתקהלות במקומות ציבוריים באזורים נרחבים בצפון איטליה. החברה צופה שהגבלות התנועה עלולות להשפיע לרעה על פעילות חברת הבת האיטלקית וכן על תוצאות הקבוצה כולה. בשלב זה לא ניתן להעריך את היקף הפגיעה.

הפסקת העבודה במפעל בסין אינה מהותית בכפרית: 

כפרית הודיעה שהפסקת העבודה במפעלה בסין, בתקופת הקורונה אינה מהותית לחברה. לכפרית ניסיון רב בהתמודדות במצבי משבר אותם היא חווה על בשרה שנים רבות בדרום הארץ והיא ערוכה למצבים מאתגרים.

לסיכום,

קשה לדעת מה תהיה ההשפעה ארוכת הטווח של המשבר הנוכחי. אולם נראה כי ברמתו הנוכחית, המצב בשליטה. מניות החברות אומנם צללו אך הדבר נכון לכל שוק ההון ואינו ספציפי לתעשיית הפלסטיק. הייצור ממשיך והחברות מצליחות להתגבר על המציאות המאתגרת, שומרות על שיגרת העבודה וממזערות הנזקים. העליה בשערי מטבעות החוץ פועלת גם היא לטובת החברות ומצליחה לצמצם נזקים כתוצאה מירידה בהכנסות.

 

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin