0

חברת Husky משפרת חסמות ואורך חיי המדף עם אריזת ה-PET הרב שכבתית

אריזות קטנות הופכות להיות נפוצות יותר ויותר על המדפים. עקב יחס פני שטח לנפח גדול, יש להקנות להן חסמות מוגברת. באמצעות מערכת משוכללת להזרקה משולבת ,Co-injection של חסם באריזה רב שכבתית, ניתן להשיג רמת חסימה טובה לאור, חמצן וגזים שונים. המערכת משפרת משמעותית את אורך חיי המוצר, חוסכת בצריכת חומרי...