0

מדוע מערכת BlendSave אחת  עדיפה על 10 מערבלי מנות על צוואר המכונה?

המערכת האוטומטית של ליעד, מנהלת ביעילות את הזנת חומרי הגלם לקווים. המערכת אוטומטית, מונעת זיהומים וטעויות אנוש, מקנה גמישות ייצורית בשינוי הרכבים ומאפשרת לחבר מכונה חדשה במהירות ובעלות נמוכה