0

SABIC מקימים מפעל למיחזור כימי של פסולת פלסטיק מעורבת

פרויקט משותף ל-SABIC ו-Plastic Energy, להקמת מתקן מיחזור ראשון מסוגו בהולנד. מיחזור בקנה מידה תעשייתי של פסולת שאחרת הייתה מיועדת לשריפה או הטמנה. המתקן צפוי להיכנס לפעילות כבר בסוף 2022