0

Mold Masters מתגברת על אתגרי העיבוד של פולימרים מתכלים

פולימרים מתכלים נחשבים כאחד הפתרונות להפחתת נזק סביבתי אולם הם קשים לעיבוד, רגישים לטמפרטורה ולכוחות גזירה. חברת MOLD MASTERS למדה לעומק את הנושא ומעמידה לרשות התעשייה מערכת חמה המותאמת במיוחד לפולימרים אלו