0

פולירם פועלת לקראת הנפקה בבורסה – שווי מוערך של מיליארד ש”ח

אתמול (30/9/2020) הגישה פולירם תשקיף לבורסה בת"א. במסגרתו היא עתידה להיות מונפקת לראשונה בצורה ישירה לציבור. על פי פרסומים, עלות המניות תשקף שווי של מעל מיליארד ש"ח לחברה. שווי זה כפול בהשוואה לשוויה לפני חמש שנים, עם רכישתה חלקית על ידי קרן פימי