קטגוריה: פלסטיקה בשוק ההון

פולירם פועלת לקראת הנפקה בבורסה – שווי מוערך של מיליארד ש”ח

אתמול (30/9/2020) הגישה פולירם תשקיף לבורסה בת”א. במסגרתו היא עתידה להיות מונפקת לראשונה בצורה ישירה לציבור. על פי פרסומים, עלות המניות תשקף שווי של מעל מיליארד ש”ח לחברה. שווי זה כפול בהשוואה לשוויה לפני חמש שנים, עם רכישתה חלקית על ידי קרן פימי

גם גניגר עוברת לשימוש בחשמל המופק מגז

מגמת המעבר לחשמל המופק מגז ממשיכה. גניגר מצטרפת לכפרית והודיעה על הרמת מתקן להפקת אנרגיה מגז צמוד לשטחה. המתקן החדש אמור להוזיל את הוצאות האנרגיה של החברה

אינפימר מודיעה על הפסקת הסכם המיזוג עם סטדי סטייט

הסכם הרכישה של חברת סטדי סטייט האמריקאית לא ייצא לפועל עקב הרעה במצבה העסקי. הרעה זו נגרמה בין היתר, בשל איחזור (recall) של מוצרי החברה בעקבות המלצה של ה-FDA וביטול הסכם הרכישה של ביטלבאנג. אינפימר כבר החלה במגעים לצורך מציאת אלטרנטיבה. במקביל, אינפימר ממשיכה להתקדם במו”מ למכירת זכויות בקניין הרוחני של החברה.

פולירם פועלת לקראת הנפקה בבורסה – שווי מוערך של מיליארד ש”ח

אתמול (30/9/2020) הגישה פולירם תשקיף לבורסה בת”א. במסגרתו היא עתידה להיות מונפקת לראשונה בצורה ישירה לציבור. על פי פרסומים, עלות המניות תשקף שווי של מעל מיליארד ש”ח לחברה. שווי זה כפול בהשוואה לשוויה לפני חמש שנים, עם רכישתה חלקית על ידי קרן פימי

גם גניגר עוברת לשימוש בחשמל המופק מגז

מגמת המעבר לחשמל המופק מגז ממשיכה. גניגר מצטרפת לכפרית והודיעה על הרמת מתקן להפקת אנרגיה מגז צמוד לשטחה. המתקן החדש אמור להוזיל את הוצאות האנרגיה של החברה

אינפימר מודיעה על הפסקת הסכם המיזוג עם סטדי סטייט

הסכם הרכישה של חברת סטדי סטייט האמריקאית לא ייצא לפועל עקב הרעה במצבה העסקי. הרעה זו נגרמה בין היתר, בשל איחזור (recall) של מוצרי החברה בעקבות המלצה של ה-FDA וביטול הסכם הרכישה של ביטלבאנג. אינפימר כבר החלה במגעים לצורך מציאת אלטרנטיבה. במקביל, אינפימר ממשיכה להתקדם במו”מ למכירת זכויות בקניין הרוחני של החברה.