0

חדשנות טכנולוגית בקבוצת סופרגום 

בהחלטה אסטרטגית אמיצה, שבוצעה במהירות שיא, נכנסה הקבוצה לייצור המוני של כפפות הגנה מניטריל. אלה מספקות הגנה מזיהומים חיידקיים, אך גם משמנים, חומצות ובסיסים, ממסים וכימיקלים שונים. שימושם בתעשייה רב וכולל פסי הרכבות, טיפולי תחזוקה, אריזת תרופות ומזון, תהליכי דפוס, הדבקה וציפויים שונים וכמובן יישומים לעולם הבריאות