0

פיתוח ישראלי – תוכנה חדשה למידות טולרנסים ומדידות בחלקי פלסטיק מוזרקים

ייצור מוצרי פלסטיק בהזרקה מתאפיין במידה מסוימת בחוסר וודאות לגבי ההתכווצות. דבר זה מתבטא במדידות המוצר הראשון ובשאלה האם המוצר עומד במידות ובטולרנסים שמתכנן המוצר קבע. לעיתים מתכנן המוצר אינו מודע לאפשרויות הייצור של המוצר ונותן טולרנסים שאחר כך קשה עד בלתי ניתן לעמוד בהם. לאחר קבלת התוצאות מנסים להביא...