HB-THERM – חימום בתפוקה אחרת

HB-Therm משיקה גרסה משודרגת למחממי התבנית Thermo-5, עם משאבה בעלת מהירות משתנה למציאת חלון העבודה האופטימלי. בחברה מאמינים שסוף-סוף יש תשובה נכונה לשאלה: "מהו מפרט המשאבה הנכון ליחידת הבקרה שלי?"

תמונה 1: מחממי התבנית Thermo-5 של חברת HB-Therm מסוג HB-140Z1L, עם מהירות משאבה משתנה (משאבה גדולה רק ב-7 ס"מ מאלו הסטנדרטיות).

הדרישות ממחממי תבניות לתהליכי הזרקה מגוונות מכיוון שהם צריכים לכסות טווח רחב מאוד של יישומים. על כן, קשה מאוד להגיע ליחידת בקרה אוניברסלית שתתאים למפרטי העבודה השונים. מדובר בפיזיקה פשוטה, אם משאבה פועלת במהירות קבועה אך ממדי תעלות הקירור משתנים (לדוגמה לפי סוג וגודל התבנית), אז אין פתרון אחד המתאים בדיוק לכל אחד מהתבניות בצורה אופטימלית.

שליטה במהירות המשאבה יכולה להקנות ליצרן את החופש המבוקש. כך הוא יוכל להתאים את מאפייני יחידת הבקרה לכל פקודת עבודה. לשמחתכם, זה בדיוק מה שמציעה HB-Therm.

מציאת חלון העבודה הרצוי

תנאי הזרימה בתעלות הקירור, וכתוצאה מכך איכות העברת החום ממדיום הקירור לתבנית, מושפעים משטחו של חתך הזרימה ומקצב הזרימה. הראשון תלוי בממדי התעלה ואינו ניתן לשינוי, אך השני ניתן כעת לכוונון.

איך נמצא את חלון העבודה הרצוי? איך נשכלל את הוצאות האנרגיה של בקר הטמפרטורה אל מול יכולות הקירור שלו? אם נבחר קצב זרימה נמוך מאוד, נידרש לכוח הנעה נמוך, אך יחד עם זאת העברת חום תהיה לא יעילה ונקבל פיזור לא אחיד של הטמפרטורה בתבנית. מצד שני, אם נגדיל מאוד את קצב הזרימה, נוכל להגביר את העברת החום רק במעט, אבל כוח ההנעה שנצטרך לשם כך יגדל באופן לא פרופורציונלי.

אם כן, יש למצוא את מהירות המשאבה שתייצר לנו את חלון העבודה האופטימלי. בתמונה 2 ניתן לראות גרף המשקף זאת בדיוק. HB-Therm מספקת גרף שכזה לכל מכשיר וכך מציעה ללקוחותיה תמיכה במציאת מהירות המשאבה האופטימלית.

תמונה 2: מציאת חלון העבודה האופטימלי – שינוי בכוח המנוע ובהפרש הטמפרטורה ביציאה ובכניסה לבקר הטמפרטורה כתלות במהירות הזרימה.
גופי חימום עמידים במיוחד, עם אחריות לכל החיים

יחידות ה- Thermo-5 מצוידות בגופי חימום עמידים במיוחד הפועלים בטכנולוגיית חימום ללא מגע ישיר עם נוזל הקירור. שיטה זו משפרת באופן משמעותי את אורך חיי הציוד. על כן החליטה החברה להרחיב את האחריות עליהם לכל החיים. בנוסף, הגופים עשויים מפלדת אל חלד למניעת היווצרות של קורוזיה בפני השטח, המפריעה להעברת החום לתבנית.

חיבור ישיר לכל רצפת הייצור

יחידות ה- Thermo-5 יכולות לשלוט במהירות המשאבה דרך בקרת קצב הזרימה. בקרה זו מומלצת בעיקר עבור מעגלים מקבילים עם בקרה אקטיבית של קצב הזרימה.

חושבים גם על הסביבה

מצב ECO-mode במערכת מיועד לחיסכון מקסימלי באנרגיה. המערכת קובעת באופן אוטומטי את קצב הזרימה תוך הגעה לניצול אנרגטי, מבלי לפגוע באיכות התהליך. במצב זה תציג המערכת סימן של עלה ירוק על המסך.

למידע נוסף:

SU-PAD,  רוני נער, 052-869-9939, מ[email protected]