0

Borouge מציגה PE מיוחדים לפתרון בעיות הנדסיות מורכבות 

החברה לקחה חלק בשני פרויקטים הנדסיים מאתגרים: צינור להתפלת מים דק דופן בהודו וציפוי לכבל תת ימי ארוך, בסביבה מאתגרת במיוחד בפורטוגל. חומרי הגלם שלה הביאו לפתרונות יצירתיים