0

הטוב, הרע והמכוער – תפקידם של חומרי הגלם בכלכלת הפלסטיקה החדשה

תעשיית הפלסטיקה מהווה מוקד לכעס עקב הפסולת הזולגת לסביבה ומשמעויותיה ההרסניות. האשמה ברובה במערכות לאיסוף וטיפול בפסולת, או בחסרונן, אולם הלחץ הציבורי ישפיע בסופו של יום על התעשייה. על דרכי התמודדות עם הביקורת ומה צפוי לנו בתחום מחיזור וההשבה